Privacy Policy

Boek je tickets

Privacy verklaring de Garden

Algemeen
Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van de Garden in Enkhuizen.

Wanneer je een ticket koopt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een activiteit of wordt uitgenodigd voor een evenement, gebruik maakt van onze digitale diensten of contact opneemt met ons dan kunnen jouw persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres, woonplaats, leeftijd, geslacht worden vastgelegd en verwerkt.

Wij behandelen jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en volgen daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder informeren wij jou over onder meer de doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van jouw persoonsgegevens evenals over jouw rechten.

Doeleinden en rechtsgronden gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt om:
–  een overeenkomst tot stand te brengen of uit te voeren, waaronder ook het kopen van een entreeticket of deelnemen aan een activiteit kan vallen;
–  een rekening te sturen als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen; 
–  je op de hoogte te houden van de producten, diensten en activiteiten van de Garden;
–  je uit te nodigen voor evenementen van de Garden;
–  een nieuwsbrief of andere informatie te sturen, waarvan de Garden op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat jij daarvoor interesse hebt;

Wij verwerken deze gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst,  te voldoen aan een op de Garden rustende wettelijke verplichting of om jou bekend te maken met de gewassen en activiteiten van de Garden.

Gegevensverstrekking aan derden
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om technische redenen, omdat wij bijvoorbeeld zelf niet over de benodigde techniek beschikken.

In dat geval schakelen wij een gespecialiseerde derde partij in om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitoefenen of om de (verkoop)overeenkomst na te kunnen komen. Deze derde partij verwerkt ook de persoonsgegevens.

Zo delen wij e-mailadressen met een derde partij die deze gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven of informatiemails of om ervoor te zorgen dat het entreeticket in jouw e-mail box wordt afgeleverd. Ook besteden wij digitale media & marketing, waaronder ook het versturen van persberichten en onze nieuwsbrief uit aan derde partijen, die wij daartoe van de daartoe benodigde persoonsgegevens moeten voorzien. In dergelijke gevallen zullen wij een derde partij inschakelen die voldoet aan onze veiligheidsnormen en privacy richtlijnen. Met deze partij maken wij goede afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. de Garden is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Cookies
Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom informeren we jou zo compleet mogelijk over de cookies en doeleinden. Zie hiervoor ons cookiebeleid.

Rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens
Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Indien er een fout in staat heb je het recht dit te laten corrigeren. Ook kun je ons verzoeken jouw gegevens te verwijderen.

Wanneer je geen berichten of informatie van ons meer wilt ontvangen of anderszins vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, dan kun je te allen tijde bezwaar maken of een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens tot alleen de door jou aangegeven doeleinden.

Om van bovenstaande rechten gebruik te maken verzoeken wij je om je schriftelijk of per e-mail te richten tot info@degarden.nl.

 Namen en/of logo’s van donateurs en/of members worden alleen vermeld in uitingen als nieuwsbrieven of in de Garden zelf en pas ná uitdrukkelijke toestemming van de donateur.

– de Garden doet haar uiterste best om te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in of op onze uitingen hiervoor goedkeuring hebben verleend. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar:  info@degarden.nl

– de Garden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij adviseren jou om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot wijzen wij erop dat je ook een klacht kunt indienen over de verzameling en/of verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te Den Haag.

 Verwerking van jouw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (bekend als AVG of GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018